ZNAK FARNOSTI

Farnost má od roku 2016 znak, do té doby nebyl dochovaný žádný oficiální znak farnosti.

Znak byl farnosti předán slavnostně 16.června 2016 Mons. Josefem Sochou, generálním vikářem královéhradecké diecéze.

Blason erbu: V modrém štítě nad zeleným obloukovitým pažitem, zlaté Boží oko, obklopené paprsky. Vše převýšeno černým kloboukem se dvěma střapci černé barvy.

Výklad: Modrý štít s kopcem byl převzat ze znaku obce Opočno. Zářící Boží oko odkazuje na farní kostel v Opočně – kostel Nejsvětější Trojice. Jelikož se jedná o děkanství, je znak převýšen kloboukem se dvěma střapci. 

Rolovat nahoru