Svatba

Věříme, že láskyplný vztah mezi mužem a ženou je odrazem Boží lásky a věrnosti. Když své životy spojí před Bohem, ve svátosti manželství, dostanou novomanželé tolik jeho pomoci, kolik jí budou potřebovat, aby spolu zůstali věrně v radosti i bolesti po celý život a aby oba byli schopni společně nést povinnosti v manželství a rodině.

V děkanském kostele Nejsvětější Trojice a ostatních kostelích opočenské farnosti probíhají pouze církevní svatební obřady. Základní podmínkou k uzavření církevního sňatku je to, že alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěný katolík. Jsou-li manželé oddáni civilně a touží po svátostném manželství, mohou požádat o tzv. konvalidaci. Bližší vysvětlení podmínek konání církevního svatebního obřadu podá P. Filip Foltán.

Rezervace data svatby je nutná alespoň v tříměsíčním předstihu, předpokládá volný termín a souhlas administrátora farnosti. V případě zájmu ho neváhejte kontaktovat. 

Křest

Svátost křtu je základem křesťanského bytí, vstupní branou k plnému životu s Bohem. Ve křtu jsme osvobozeni od hříchu a stáváme se Božími dětmi.

Přijetí svátosti křtu dospělým člověkem předchází určitá doba příprav, během které uchazeč prohlubuje svou víru a poznává život společenství církve. V případě křtu dítěte je potřebné, aby přípravu absolvovali rodiče.

Pokud vás zajímá více, uvažujete o přijetí svátosti křtu nebo chcete nechat pokřtít své dítě, nebojte se kontaktovat P. Filipa Foltána.

ZPOVÍDÁNÍ

Ve svátosti smíření neboli svaté zpovědi svěřujeme do Božích rukou celý svůj život s prosbou o odpuštění našich chyb a vyplnění slabých oblastí našeho duchovního života i mezilidských vztahů Boží láskou. Je to posila v boji proti zlu, které nás ničí.

Kněz je pouze prostředníkem tohoto odpuštění a posily. Je vázán slibem absolutní mlčenlivosti o tom, co se během svátosti smíření dozvěděl.

Svátost smíření lze v našich kostelích přijmout vždy zhruba půl hodiny před mší svatou. V případě potřeby domluvit se individuálně neváhejte kontaktovat duchovního správce farnosti P. Filipa Foltána. 

HLEDÁNÍ BOHA A ODPOVĚDI NA EXISTENCIÁLNÍ OTÁZKY​

Duchovní život bývá připodobňován k cestě, jejíž cíl máme někdy jasně před sebou, jindy je však zahalen v jakési mlze nebo za mnoha překážkami. Život znamená hledání a přináší řadu různých otázek a těžkých rozhodnutí. Ať už člověk věří v Boha, jen tuší, že existuje a možná mu chce něco sdělit, nebo má úplně jinou představu o tom, co nás přesahuje, tyto otázky a hledání odpovědí jsou velmi důležitou součástí zdravého „duchovního životního stylu“.

Jsme připraveni s vámi hovořit, pomoci vám hledat odpovědi, nabídnout duchovní útěchu, vyslechnout vaši kritiku na adresu církve. Pokud máte zájem o takový rozhovor, neváhejte se obrátit na P. Filipa Foltána a domluvit si schůzku.

DUCHOVNÍ POSILA NEMOCNÝCH​​

Kněz pravidelně dochází do domova s pečovatelskou službou Jitřenka, na požádání do nemocnice, aby podal nemocným svaté přijímání a popovídal si s nimi. Navštěvuje také dlouhodobě nemocné a staré lidi, kteří zůstávají doma. Pokud víte o někom, kdo je nemocný a přál by si návštěvu duchovního, kontaktujte P. Filipa Foltána.

Zvláštní posilu pak mohou nemocní nebo staří lidé načerpat ve svátosti nemocných. Ta působí zejména jako duchovní povzbuzení a uzdravení duše, Bůh však skrze tuto svátost uzdravuje i tělo, pokud to prospěje spáse duše.

Svátost (neboli pomazání) nemocných lze udělit v kostele při mši i mimo mši svatou, doma, v nemocnici, v domově důchodců, kdekoliv, kde se nemocný nachází a kde k němu může kněz přijít. Pokud chcete přijmout svátost nemocných, s důvěrou se obraťte na duchovního naší farnosti. Můžete také tuto svátost nabídnout svým blízkým a zavolat k nim kněze.

KŘESŤANSKÝ POHŘEB​

Církev chápe pohřeb zesnulého jako službu lásky, jako prokázání úcty a vyjádření naděje na vzkříšení. Pohřeb je zároveň důležitý i pro pozůstalé, kteří se při něm mohou důstojně rozloučit s milovaným člověkem.

Křesťanský pohřeb se skládá z obřadu rozloučení v kostele, průvodu na hřbitov, vysvěcení hrobu a uložení ostatků. Součástí katolického pohřbu může být mše svatá, buď před cestou na hřbitov, anebo po pohřbu (tzv. zádušní mše).

Rolovat nahoru