Výuka náboženství

Náboženství v ZŠ

Ve školním roce 2022/2023 se náboženství vyučuje jako nepovinný předmět.

Hodiny jsou koncipovány k přehlednému seznámení s Písmem Svatým a svátostmi. 

Opočno – od září v pátek v ZŠ 14:00 – 14:45 hodin
Černíkovice – od září v pátek od 12:35 do 13:20 hodin
Voděrady – od září v pátek od 13:45 do 14:30 hodin. Údaje jsou zatím orientační, nebyl potvrzeny ZŠ Voděrady.

Náboženství pro středoškoláky

Ve školním roce 2022/2023 se vyučuje také náboženství pro studenty gymnázia a středoškoláky. 

Hodiny seznamují studenty se základy víry, aby byli schopni adekvátně reagovat na aktuální problémy dnešní doby. 

od října se starší žáci budou scházet v kaplance 15:00 -15:45 hodin a středoškoláci 16:30 – 17:15 hod.

Rolovat nahoru