Plánované akce farnosti

Tříkrálová sbírka se v Opočně bude konat 7. ledna 2023.

modlitba za obnovu farnosti

Celý březen prožíváme postní dobu. V rámci tohoto období se chceme soukromě modlit za obnovu naší farnosti. 
Naše osobní nasazení do obnovy farnosti může spočívat v tom, že se budeme soukromě modlit za konkrétní lidi, které máme ve svém okolí, nebo se něčeho s úmyslem za ně zřekneme, či vykonáme (půjdeme na mši svatou ve všední den, nedám si své oblíbené jídlo či podpořím nějakou dobrou aktivitu).
Může to být někdo z těchto skupin: 

- Člověk, který nezná, nebo se nezajímá o křesťanství
- Člověk, který zná křesťanství, ale odmítá cestu víry
- Člověk, který je otevřený dobré zvěsti o Ježíše
- Člověk, který rozumí evangeliu, ale vidí svůj život těžko srovnatelný s Ježíšovou výzvou
- Člověk, který přijímá Ježíše, ale odmítá Církev
- Člověk - křesťan, který neroste ve víře
- Zralý křesťan

Rolovat nahoru