MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ A HNUTÍ

1. Noční adorace

Každý první pátek v měsíci se od večerní mše svaté koná celonoční adorace až do sobotního poledne. Každý, kdo má zájem určitou noční nebo denní hodinu adorovat, může nás kontaktovat.
Koordinátor: MUDr. Blanka Filipová

2. Živý růženec

Dvacet lidí tvoří tzv. jednu růži a každý z nich se modlí jeden desátek růžence denně po celý měsíc a po měsíci se posouvají.
Agendu spravuje P. Jiří Pilz – možnost přihlášení se na jiri.pilz@centrum.cz
Koordinátor: MUDr. Blanka Filipová

3. Dům modlitby - hnutí Koinonia Jana Křtitele

Sdružení křesťanů pro novou evangelizaci.
Místo, kde žijí a modlí se lidé, kteří se osobně setkali se vzkříšeným Ježíšem a mají touhu se o tuto svoji zkušenost podělit s druhými. Klíčovou charakteristikou Domu modlitby je přijetí. Každý příchozí je vítaným hostem. Po úvodním bloku spontánních díkůvzdání a zpívání žalmů nasloucháme Božímu Slovu skrze Písmo, svědectví. Modlitbu uzavřou přímluvy.
Pravidelné setkání je v ÚTERÝ u Musilů 19:00 – 20:00 hodin.
Kontakt: 777 573 154

4. Okruh putovních svatyněk - iniciativa Schӧnstattského hnutí

Putovní svatyňka je obraz Panny Marie v rámu schӧnstattské kapličky.
Okruh tvoří 10 jednotlivců nebo rodin a svatyňka putuje se souhlasem duchovního správce. U každého zůstává 3 dny v měsíci a důležitým črtem je předávání – setkání člověka s člověkem.
Kontaktní osoba: Marie Jirušková

5. Milostný obraz Panny Marie Karlovské

Jde o dědictví po kapucínském působení. Milostný obraz Panny Marie Karlovské máme v klášterním kostele. Jeho kopii jsme si předávali o adventu jako možnou aktivitu v rámci koronavirového lockdownu. Jelikož se tato akce zalíbila, tak obraz putuje k těm, kteří se chtějí modlit za mateřství, rodinu, početí nového života anebo za své děti.
Koordinátorka: MUDr. Blanka Filipová

6. duchovní služba pro seniory a nemocné

V domově Rudolf, který je určen pro osoby s Alzheimerovou demencí děláme pravidelně mši svatou nebo bohoslužbu slova. Vždy ve středu v 10 hodin. 
V LDN Opočno poskytujeme duchovní službu vždy ve středu v 10:45.
V domově pro seniory Jitřenka děláme pravidelně mši svatou nebo bohoslužbu slova. Vždy ve středu v 15 hodin. 
Koordinátor: P. Filip Foltán

LITURGICKÉ SPOLEČENSTVÍ

1. Ministranti

Pomáhají při liturgii. Pravidelné nácviky, možnost si vykládat a poznávat liturgii.
Koordinátor: Zdeněk Filip 

2. Varhaníci

Při liturgii se varhaníci střídají. Kdo by měl zájem se učit hře na varhany, může kontaktovat učitele hudby Mgr. Lukáše Koblásu.
Koordinátor: Mgr. Lukáš Koblása

3. Hudební skupina BANNDA

Skupina vznikla v roce 1990 ze společenství mladých katolíků. Zpočátku hráli písně z Cantate, Hosany, aktuální repertoár tvoří především křesťanské písně od různých českých a slovenských skupin, folkových kapel apod.
Kontakt: skupina.banda@gmail.com 

4. Zvoníci

Zvoní se v neděli půl hodiny přede mší sv. a v poledne ve zvonici. Je třeba tří lidí, aby mohly zvony znít.
Koordinátor: Radek Holeček

STAVOVSKÁ A VZDĚLÁVACÍ SPOLEČENSTVÍ

1. Společenství manželů

Každou první sobotu v měsíci se scházíme na společné povídání buď na děkanství anebo v hospůdce u Ulrichů v 19:00 hodin.
Koordinátorka: Mgr. Hana Holečková

2. Společenství mladých

Probíhá je v rámci náboženství pro středoškoláky. Scházíme se jednou měsíčně od 16:30 na děkanství.
Koordinátor: Jakub Holeček

3. Společenství mužů

Scházíme se každou první středu v měsíci v kaplance.
Koordinátor: P. Filip Foltán

4. Náboženství ve škole

Anotace v samostatném bloku – Výuka náboženství.

5. Biblická hodina v Opočně

Setkání nad Písmem Svatým je každou první středu po mši svaté v sakristii klášterního kostela. Rozebírá se nedělní evangelium následující neděle.

6. Biblická hodina v Pohoří

Setkání nad nedělním evangeliem je v Pohoří v některé rodině po mši svaté na první čtvrtek v měsíci.
Koordinátor: Marie Jirsová

7. setkání nad katechismem

Setkání nad katechismem se koná každou druhou středu v měsíci v klášterní sakristii po mši svaté (18:45).

POMÁHAJÍCÍ SPOLEČENSTVÍ

1. Charita v Dobrušce

Nabízí osobní asistenci, půjčovnu pomůcek a potravinovou pomoc.

Kontakt: 777 877 475, 723 539 100, www.dobruska.charita.cz

2. Charita v Rychnově nad Kněžnou

Nabízí denní a týdenní stacionář, odlehčovací služby.

Kontakt: 494 534 431, 734 764 060, www.rychnov.charita.cz

3. Adopce na dálku

Naše farnost se zapojila do projektu Adopce na dálku a adoptovala indického chlapce Preetama.

4. Harmonie kostelů

Kdokoli, kdo by se chtěl zapojit do úklidu a výzdoby kostela, bude vítán.

Děkanský kostel – koordinátor: MUDr. Blanka Filipová
Klášterní kostel – koordinátor: Marie Jirušková

JINÉ AKTIVITY

1. Ekumenické aktivity

Pravidelné setkání u Božích muk na Švamberku o slavnosti Seslání Ducha Svatého a odpoledne ke dni Stvoření (první sobota v září) v klášterních zahradách.

Koordinátor: Michal Jouda

2. Kavárna po mši svaté

Po nedělní mši svaté vás zveme na přátelské popovídání na děkanství u kávy a drobného občerstvení.

Koordinátor: Mgr. Hana Holečková

3. Na slovo s farářem

Setkání v hospůdce u Ulrichů s panem farářem, kde je možné se zeptat na cokoliv. Toto setkání je otevřené všem a každá otázka je vítána.

4. Výstava Betlémů

Celoadventní aktivita na děkanství se stává novou tradicí naší farnosti. Odkazuje na františkánskou tradici, kdy sv. František postavil první betlém…

Koordinátor: Mgr. Hana Holečková

Rolovat nahoru